Värdeskapande utveckling

Vi utvecklar levande närområden
– och levande närområden skapar bättre städer

Vi utvecklar bostäder, stadsdelar och kommersiella fastigheter i både Norge och Sverige. Stockholm, Göteborg, Malmö, Oslo, Bergen, Trondheim och Stavanger är några av de städer vi har haft möjlighet att sätta positiva landmärken på. Vi har över 160 anställda, har 26 projekt under uppbyggnad, 10 projekt till försäljning nu och har cirka 147 projekt med 17 650 bostäder under utveckling.

Förändring är det enda konstanta – trenderna och teknologin som styr bostads- och fastighetsmarknaden förändras. Detsamma gör behoven hos de människor som drömmer om en ny bostad. För att möta utmaningarna och möjligheterna detta skapar, har Veidekke Eiendom i Sverige och Norge gått samman i en organisation med nya ägare och nytt namn: Nordr.

De flesta nystartade företag börjar från «noll.» Det tar lång tid att bygga upp en egen identitet och position på marknaden. Så är det inte för oss. Tillsammans har vi redan byggt tusentals bostäder i Sverige och Norge. Vi är en framträdande och närvarande aktör på marknaden – och det ska vi fortsätta att vara. Vi ska bygga smarta, solida och hållbara bostäder som alltid ger lite mer än förväntat, byggnader med själ och särprägel på en marknad som erbjuder allt mindre av det ena och det andra.

Våra bostäder ska fungera lika bra utanför husets fyra väggar som på insidan, boendemiljöer som bidrar till levande, trygga och goda närområden. Vi ska renodla det bästa från båda organisationerna och skapa en helt ny verksamhet i nära samarbete med ägarna. Vi ska alltid lyssna på våra kunder och erbjuda bostäder som tillgodoser deras behov, oavsett var i landet de befinner sig och oavsett vilken bostadstyp de söker.

Alla verksamheter präglas av sin historia, och vår är bokstavligen skriven i sten. 1940 var Veidekke ett relativt nystartat företag med vägbeläggning som kärnverksamhet och gatsten som specialitet. Den tyska ockupationsmakten ville använda företagets kompetens för att bygga «Fästning Norge» – en enastående möjlighet för en krigsprofitör. Men ägarna valde att tacka nej och lägga ned företaget. Så blev principfasthet och tydliga moraliska val rättesnören som företaget levt efter sedan dess, värden som bidragit till att göra Veidekke till en av de största aktörerna i Norden. Detta är ett viktigt arv vi tar med oss vidare.

I Nordr har vi hittat ett namn som symboliserar det vi står för och har med oss. Solida, kompetenta, beständiga – ett namn med särprägel och tydlig förankring i det nordiska.

Nordr representerar de värderingar både vi som företag och våra byggnader står för: trygghet, hjälpsamhet, öppenhet och en pålitlighet som är lika varaktig som husen vi utvecklar. Vi ska kännetecknas av kvalitet, ett begrepp som börjar på toppen av våra gröna tak och slutar i den hållbara grunden. Nordr har något tidlöst över sig, det är ett namn du mycket väl skulle kunna hitta ristat på en fjällsida för tusen år sedan. Skrivet i sten – precis som ursprunget till vårt namn.

Ta kontakt här.