Nordr sålde 1 515 bostäder för 7,9 miljarder 2021

By 5. januari 2022 Pressmeddelanden

Nordr sålde bostäder till ett värde av 2,4 miljarder (1,8 miljarder netto) under fjärde kvartalet 2021. För helåret uppgick bolagets försäljning till 7,9 miljarder brutto (6,2 miljarder netto), där Sverige svarade för ca 4,9 miljarder och Norge för 3,0 miljarder.

Nordr sålde 568 bostäder (461 netto) under årets avslutande kvartal, varav 407 i Sverige och 161 i Norge. Under året sålde Nordr 1 515 bostäder (1 218 netto), varav 709 bostäder i Stockholm.

– Vi har varit framgångsrika i att ta stora positioner i de växande storstäderna. Det, i kombination med ett tydligt fokus på läge och kvalitet och på att göra det enkelt för kunderna att köpa av Nordr, gör att vi har attraktiva projekt som våra kunder efterfrågar, säger Pål Aglen, tillförordnad koncernchef.

Nordr utvecklar bostäder i sju av de största städerna i Skandinavien – Stockholm, Göteborg och Malmö i Sverige och Oslo, Trondheim, Bergen och Stavanger i Norge. I samtliga städer råder fortsatt stor efterfrågan på nya bostäder.

– I Sverige har produktionen av nya bostäder ökat, men det gäller främst hyresrätter. För bostadsrätter ser vi ett stort sug efter nya alternativ, främst större lägenheter till trångbodda  nittiotalister som nu börjat sätta bo. Trots stigande säljpriser och byggpriser ser vi en urstark efterfrågan även för våra norska projekt, säger Pål Aglen.

Aglen tillägger att Nordrs försäljning stärks av att bolaget under 2021 tagit ambitiösa hållbarhetsmål, bland annat genom att jämställa hållbarhet med ekonomiska resultat. Bolaget har även förbundit sig att minska sina utsläpp av växthusgaser med 40 procent före utgången av 2025.

– Nordr har arbetat aktivt med hållbarhet i många år och var först i Sverige med att Svanenmärka sina bostäder, och har levererat det största BREEAM-certifierade bostadsprojektet i Norge genom Nyegaardskvartalet. Idag är kunderna så medvetna att det inte går att gena, utan man måste visa att man menar allvar för att bli vald, menar Aglen.

Antalet bostäder i produktion uppgick vid årets slut till 3 207 mot 2 552 motsvarande period 2020. Nordrs andel är 660 bostäder. Nordr byggstartade 712 bostäder under sista kvartalet 2021, och 371 bostäder för helåret 2021. Säljgraden för bostäder i produktion uppgick till 89 %.

Nordrs försäljningssiffror för fjärde kvartalet 2021:

Fjärde kvartalet 2021 (2020) 2021 (2020)
Brutto1 Netto2 Brutto1 Netto2
Norge 161 (110) 86 (67) 517 (503) 293 (301)
Sverige 407 (579) 375 (554) 998 (1 213) 925 (1 109)
Totalt 568 (689) 461 (621) 1 515 (1 716) 1 218 (1 410)
  1. Antal sålda inklusive gemensamägda projekt
  2. Nordrs andel av försäljning

Pål Aglen, tillförordnad koncernchef, +47 993 89 224, pal.aglen@nordr.com

Jonas Engelblom, kommunikationsdirektör, +46 70 22 29 223, jonas.engelblom@nordr.com