Trondheims første miljøsertifiserte boligprosjekt

By 1. september 2021 Pressemeldinger

Boligprosjektet på Øvre Steinaunet i Trondheim har nå fått beviset på at de blir miljøsertifisert i henhold til den internasjonale klima- og miljøstandarden BREEAM-NOR. De 52 leilighetene som Veidekke bygger for Nordr blir samtidig Trondheims største miljøsertifiserte boligprosjekt.

BREEAM er gull-standarden for internasjonal miljøsertifisering av bygg, og krever at både byggeprosessen og bygget er gjennomdokumentert i henhold til strenge miljø- og klimakriterier. Alt fra CO2 utslipp, avfallshåndtering og ivaretakelse av biologisk mangfold til materialvalg og ikke minst funksjonen til byggene når de står ferdig må godkjennes av uavhengige revisorer.

– Med denne miljøsertifiseringen kan vi endelig dokumentere at vi ikke driver med grønnvasking i prosjektene våre, men leverer faktiske klima- og miljøresultater, sier administrerende direktør i Nordr, Pål Aglen.

BREEEAM er Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygg og har vært i bruk i over 30 år. De siste årene har bruken av den norske tilpasningen BREEAM-NOR tatt av her til lands, først på næringsbygg og så på boliger. Det er viktig at politikere og byråkratene forstår mulighetene og bruker miljøstandardene aktivt. Ved å følge standardene som er innarbeidet, kan kommunene langt på vei slippe egne lokale tiltak for å ivareta bærekraft.

– Vi har lagt stor vekt på bærekraftig design og bygging gjennom hele prosjektet, fra planlegging til overlevering. Vi har en bevisst strategi om å søke partnere som er i stand til å levere gode resultater på bærekraft, og vi er svært fornøyde med hva Veidekke har levert på dette området, avslutter Aglen.

– Det kan gjerne stilles strengere krav om bærekraft til utbyggerne i boligprosjekter. Det er mye som kan gjøres i en byggeprosess for å redusere klimaavtrykket, og utviklingen går heldigvis raskt i riktig retning. Vi liker å bli utfordret og finne nye gode bærekraftige løsninger sammen med våre kunder. Byggebransjen har historisk sett dessverre stått for betydelige klimautslipp, derfor er vi også en viktig del av løsningen, sier regiondirektør Torgeir Wiig i Veidekke Bygg Trøndelag.

 

For mer informasjon kontakt:
Administrerende direktør Nordr Norge, Pål Aglen, tlf 995 62 265 pal.aglen@nordreiendom.no
Bærekraftsdirektør, Audun Blegen, tlf 959 79 664, audun.blegen@nordreiendom.no
Regiondirektør Torgeir Wiig i Veidekke, 950 20 730, torgeir.wiig@veidekke.no

Fakta om Nordr:
Nordr Eiendom har totalt 18.800 leiligheter under utvikling i Norge og Sverige. I alt jobber det 180 ansatte i selskapet i Norge og Sverige. Nordr eies av et konsortium bestående av Fredensborg AS, Fredensborg Bolig AS, Norwegian Property ASA og Union Real Estate Fund III Holding AS. Selskapet har kontor i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger i Norge og i Stockholm, Gøteborg og Malmø i Sverige. Baard Schumann er konsernsjef.