Sterk start for Nordr som selvstendig boligutvikler

By 1. september 2021 Pressemeldinger

I løpet av første år som selvstendig boligutvikler har Nordr solgt boliger til en verdi av 9,3 milliarder kroner. Siden utkjøpet fra Veidekke har selskapet i tillegg styrket tomtebanken med 1 700 enheter, noe som tilsvarer 10 milliarder kroner i salgsverdi.

Nordr ble etablert for nøyaktig ett år siden da Norwegian Property, Fredensborg og Union Real Estate Fund overtok aksjene i daværende Veidekke Eiendom i Sveige og i Norge. Nordr har hatt en god start som et selvstendig selskap.

I løpet av det siste året har Nordr solgt 1 760 boliger, hvorav 1 319 i Sverige og 441 i Norge. Verdien av de solgte boligene var 9,3 milliarder kroner hvorav Nordrs andel var 8,0 milliarder kroner.

– Vi har fine prosjekter på gode beliggenheter i de storbyområdene i Sverige og Norge der mange mennesker ønsker å bo, og vi er dyktige på å skape merverdier i store prosjekter. Vi har etablert en sterk posisjon for videre utvikling av selskapet, sier Nordrs konsernsjef Baard Schumann.

I løpet av 2021 har Nordr sikret muligheter til å bygge 1 700 nye boliger, hvorav 1 240 i Sverige og 460 i Norge med en forventet salgsverdi på 10 milliarder kroner.

– Vi har forsterket porteføljen med nye boligprosjekter som vil styrke Nordrs posisjon som en av Skandinavias ledende boligutviklere og som vil bidra til god verdiskapning i årene fremover, sier konsernsjef Baard Schumann.

I løpet av det siste året har Nordr blant annet etablert en felles konsernstruktur, en ny forretningsstrategi, styrket selskapets balanse og samordnet organisasjonene i Sverige og Norge for å skape felles strukturer og synliggjøre synergier.

– Vi ser at potensialet vi la til grunn ved kjøpet i høyeste grad finnes i selskapet. Det er god grunn til å forvente at vi skal kunne realisere de merverdier, synergier og muligheter vi har sett fremover ved hjelp av plattformen vi nå har etablert, sier Baard Schumann.

Nordr har 2 348 boliger i produksjon hvorav Nordrs andel er 1 865 boliger. Totalt har Nordr byggestartet 1 443 boliger fra 1. september 2020 til i dag. Salgsgraden for boliger i produksjon er 86%.

För ytterligare information kontakta:

Koncernchef Baard Schumann, +47 94 080 000, baard.schumann@nordr.com

Kommunikasjonsdirektør Jonas Engelblom, +46 70 22 29 223, jonas.engelblom@nordr.se

 

Nordr Eiendom har totalt 18.800 leiligheter under utvikling i Norge og Sverige. I alt jobber det 180 ansatte i selskapet i Norge og Sverige. Nordr eies av et konsortium bestående av Fredensborg AS, Fredensborg Bolig AS, Norwegian Property ASA og Union Real Estate Fund III Holding AS. Selskapet har kontor i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger i Norge og i Stockholm, Gøteborg og Malmø i Sverige. Baard Schumann er konsernsjef.