Verdiskapende utvikling

Vi bygger for gode nabolag
– og gode nabolag gir bedre samfunn.

Vi utvikler boliger, nabolag og næringseiendommer i både Norge og Sverige. Stockholm, Gøteborg, Malmø, Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger er noen av byene vi har hatt mulighet til å sette positive landemerker på. Vi er over 180 ansatte, har 26 prosjekter under bygging, 10 prosjekter i salg nå og har ca. 147 prosjekter med 18.800 boliger i vår tomtebank.

Endring er det eneste konstante, trendene og teknologien som styrer eiendomsmarkedet forandrer seg. Det samme gjør behovene til mennesker som drømmer om en ny bolig. For å møte utfordringene og mulighetene dette fører til, har Veidekke Eiendom i Norge og Sverige slått seg sammen til én organisasjon med ny eierstruktur og nytt navn: Nordr.

De aller fleste nystartede virksomheter starter på «scratch», og bruker lang tid både på å finne sin egen personlighet og posisjon i markedet. Slik er det ikke for oss. Vi har allerede bygget et tusentalls boliger i Sverige og Norge. Vi har vært en markant og tilstedeværende aktør i markedet – og det skal vi fortsette med. Vi skal bygge smarte, solide, bærekraftige boliger som alltid gir litt mer enn forventet, bygninger med sjel og særpreg i et marked som stadig får mindre av begge deler. Og boligene våre skal fungere like bra utenfor husets fire vegger som på innsiden, bomiljøer som bidrar til levende, trygge og gode nabolag. Vi skal rendyrke det beste fra begge organisasjonene, og skape en helt ny virksomhet i tett samarbeid med eierne. Vi skal alltid lytte til kundene våre, og tilby boliger som tilfredsstiller behovene deres. Uansett hvilken del av markedet de henvender seg til.

Alle bedrifter er preget av sin historie, og vår er bokstavelig talt skrevet i stein. I 1940 var Veidekke en relativt nystartet bedrift med veilegging som hovedvirksomhet og bruk av brostein som spesialitet. Den tyske okkupasjonsmakten ønsket å benytte firmaets kompetanse til å bygge «Festung Norwegen» – en enestående mulighet for en krigsprofitør. Eierne valgte heller å takke nei og la ned bedriften. Slik ble prinsippfasthet og tydelige moralske valg en rettesnor bedriften har levd etter siden, verdier som har bidratt til at Veidekke har blitt en av de største aktørene i Norden. Dette er en viktig arv vi tar med oss videre.

I Nordr har vi funnet et navn som symboliserer alt vi står for og alt vi har med oss. Solid, kompetent, bestandig, et navn med særpreg og med en klar tilhørighet til det nordiske.

Nordr representerer verdiene både vi som selskap og byggene vi utvikler står for; trygghet, hjelpsomhet, åpenhet og en pålitelighet som er like varig og konstant som hjemmene vi bygger. Vi skal kjennetegnes av en kvalitet som strekker fra toppen av det grønne taket vårt og helt ned til den bærekraftige grunnmuren. Nordr har noe tidløst over seg, det er et navn du godt kunne funnet hugget inn i en fjellside for tusen år siden. Skrevet i stein – akkurat som navnet til opphavet vårt er det.

Vi er alltid ute etter nye prosjekter vi kan sette et positivt preg på. Har du en eiendom som kan skapes til noe fint?

Ta kontakt her.

Eierne av Nordr

Eierne av Nordr er et konsortium bestående av Fredensborg AS, Fredensborg Bolig AS, Norwegian Property ASA og Union Real Estate Fund III Holding AS.
 • Fredensborg AS er et privateid investeringsselskap med fokus på boligeiendom, og ble grunnlagt i 1994 av Ivar Tollefsen.
 • Majoritetseier i Heimstaden, det 3. største boligselskapet i Europa.
 • > NOK 150 milliarder i forvaltningskapital og mer enn 2 000 ansatte i alle forretningsområder.
 • Fredensborg Bolig AS jobber med boligutvikling med fokus på Stor-Oslo-regionen og Trondheim, og eies av Fredensborg 1994 AS3 og Tollef Svenkerud (50/50 eierskap).
 • Fredensborg AS og Fredensborg Bolig AS eier i fellesskap 42,5 % av Nordr.
 • Norwegian Property ASA er et børsnotert eiendomsselskap etablert i mai 2006.
 • Et rendyrket og helintegrert eiendomsselskap som eier, utvikler og forvalter eiendommer som hovedsakelig ligger i Oslo-området.
 • De største eierne av Norwegian Property er Geveran Trading/John Fredriksen (79,6 %) og Folketrygdfondet (14,8 %).
 • Norwegian Property eier 42,5 % av Nordr.
 • Union er en ledende uavhengig aktør i markedet for næringseiendom i Norge.
 • Etablert i 1984 som Norges første rene næringseiendoms-meglerselskap.
 • Leverandører innen megling, rådgivning og investeringsprodukter i næringseiendom.
 • Unions kapitalforvaltningsarm, Union Eiendomskapital, har en forvaltningskapital på ~NOK 12 milliarder.
 • Union Eiendomsfond III eier 15 % av Nordr.