Nordr solgte boliger for 4 milliarder første halvår

By 1. juli 2021 Pressemeldinger

Nordr fortsetter med et stabilt høyt salg og solgte boliger for 1,7 milliarder i andre kvartal 2021. Totalt ble det solgt boliger for 4 milliarder første halvår. I tillegg styrkes tomtebanken med 1 700 enheter, noe som tilsvarer 10 milliarder i salgsverdi.

Nordr solgte 265 boliger i andre kvartal 2021 hvorav 119 boliger i Norge og 146 boliger i Sverige. Verdien av de solgte boligene var 1,7 milliarder kroner i kvartalet, hvorav Nordrs andel var 1,3 milliarder kroner, mot 387 boliger for 2,3 milliarder i første kvartal. Dette gir et samlet salg på 4 milliarder kroner for første halvår 2021. Ytterligere 57 boliger er forhåndsolgt i Sverige og blir konvertert til salg neste kvartal.

– Vi opplever at det er høy etterspørsel etter boliger i alle de store byene vi er til stede i. Spesielt glade er vi for at vi har kunnet legge ut nye prosjekter i Stockholm der tilbudet av nye boliger har gått jevnt nedover gjennom våren. Samtidig har vi styrket porteføljen med nye boligprosjekter som vil styrke Nordrs posisjon som en av Skandinavias ledende boligutviklere fremover, sier konsernsjef Baard Schumann.

Siden årsskiftet har Nordr kjøpt utviklingstomter med 1 700 enheter hvorav 1 250 i Sverige og 450 i Norge. Dette tilsvarer 10 milliarder i salgsverdi.

– Med bakgrunn i den gode etterspørselen etter alle de prosjekter vi har lagt ut i markedet i storbyområdene i Sverige og Norge, har vi parallelt arbeidet med å sikre oss gode tomteposisjoner. I alt har vi sikret oss mulighet til å bygge 1 700 nye boliger med en forventet salgsverdi på 10 milliarder som vi bidra til god verdiskapning i årene fremover, sier Schumann

Nordr utvikler boliger i de syv største byene i Skandinavia – Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger i Norge, og Stockholm, Göteborg og Malmö i Sverige, hvor vi ser at etterspørselen etter nye boliger er sterkest.

– Vi markerer i disse dager at det er ett år siden Nordr ble etablert som følge av utkjøpet av Veidekke ASA sin boligvirksomhet. Vi ser at potensialet vi la til grunn ved kjøpet i høyeste grad finnes i selskapet. Det er god grunn til å forvente at vi skal kunne realisere de merverdier, synergier og muligheter vi har sett fremover, sier Baard Schumann.

Antallet boliger i produksjon øker og er nå 2 488 boliger mot 2 008 i 2. kvartal 2020. Nordrs andel er 2 143 boliger. Totalt ble det igangsatt bygging av 224 boliger i andre kvartal 2021. Salgsgraden for boliger i produksjon er 88 %.

Boligsalgstallene for Nordr per andre kvartal 2021:

Første kvartal 2021 (2020) Andre kvartal 2021 (2020) Totalt salg
siste 12 mnd
Brutto1 Netto2 Brutto1 Netto2 Brutto1
Norge 116 (132) 68 (85) 119 (143) 73 (98)
Sverige  271 (167)  263 (130)  146 (121)  140 (81)
Totalt 387 (299) 331 (215) 265 (264) 213 (179) 1 805
  1. Antall salg inklusive felleseide prosjekter
  2. Nordrs andel av salg

 

For mer informasjon kontakt:

Konsernsjef Baard Schumann, tlf +47 94 080 000, baard.schumann@nordr.com

Kommunikationsdirektør, Jonas Engelblom,  +46 (7) 02 22 92 23, jonas.engelblom@nordr.se

Nordr har totalt 18.800 leiligheter under utvikling i Norge og Sverige. I alt jobber det 180 ansatte i selskapet i Norge og Sverige. Nordr eies av et konsortium bestående av Fredensborg AS, Fredensborg Bolig AS, Norwegian Property ASA og Union Real Estate Fund III Holding AS. Selskapet har kontor i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger i Norge og i Stockholm, Gøteborg og Malmø i Sverige. Baard Schumann er konsernsjef.