Nordr solgte boliger for 1,9 milliarder

By 6. oktober 2020 november 1st, 2020 Pressemeldinger

Nordr solgte 321 boliger i tredje kvartal 2020. Dette er på 40 % mer enn tilsvarende kvartal i 2020. Salget øker mest i Sverige. Totalt har Nordr solgt boliger for 1,9 milliarder kroner i tredje kvartal 2020. Antallet boliger i produksjon er 2 028.

Nordr solgte 321 boliger i andre kvartal 2020. Til sammenligning ble det solgt 231 boliger i 3. kvartal 2019 og 264 boliger i 2. kvartal 2020. Salget øker mest i Sverige, men også i Norge er det solgt flere boliger i 3. kvartal. Verdien av de solgte boligene i kvartalet var 1,9 milliarder kroner.

– Det er god aktivitet i alle våre satsingsområder, men spesielt gledelig er det at salget øker i Sverige og at Stockholmsområdet ser ut til å løfte seg igjen, sier konsernsjef i Nordr, Baard Schumann. Vi har sett svært god mottakelse av de prosjekter vi har startet salget på i kvartalet, og vi kommer raskt til byggestart, sier Schumann.  

Antallet boliger i produksjon er nå 2 028 boliger. Salgsgraden for boliger i produksjon er 76 %.

Nordr er tidligere Veidekke Eiendom og ble skilt ut som eget selskap fra 1. september 2020. Selskapet eies av et konsortium bestående av Fredensborg AS, Fredensborg Bolig AS, Norwegian Property ASA og Union Real Estate Fund III Holding AS.

Boligsalgstallene for Veidekke per andre kvartal 2020:

Andre tredje 2020 (2019) 12 mnd rullerende salg (1)
Brutto1 Netto2
Norge 118 (112) 69 (68) 483
Sverige 203 (119) 152 (104) 645
Totalt 321 (231) 221 (172) 1128
  1. Antall salg inklusive felleseide prosjekter
  2. Nordrs andel av salg

 

For mer informasjon kontakt:

Konsernsjef Baard Schumann, +47 94 080 000, baard.schumann@nordreiendom.no
Strategidirektør Norge, Audun Blegen, + 47 959 79 664, audun.blegen@nordreiendom.no
Kommunikationsdirektør Sverige, Jonas Engelblom, +46 (7) 02 92 23, jonas.engelblom@nordr.se

Fakta om Nordr:
Nordr Eiendom har totalt 18.800 leiligheter under utvikling i Norge og Sverige. I alt jobber det 180 ansatte i selskapet i Norge og Sverige. Nordr eies av et konsortium bestående av Fredensborg AS, Fredensborg Bolig AS, Norwegian Property ASA og Union Real Estate Fund III Holding AS. Selskapet har kontor i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger i Norge og i Stockholm, Gøteborg og Malmø i Sverige. Baard Schumann er konsernsjef.