Audun Blegen blir bærekraftsdirektør i Nordr

By 26. august 2021 Pressemeldinger

Nordr styrker sitt bærekraftsarbeid ytterligere og har ansatt Audun Blegen som bærekraftsdirektør. Blegen rapporterar till Jonas Engelblom, konserndirektør för strategi, merkevare och kommunikasjon, och tilltreder sin tjenst 1 september.

Nordr er en av Skandinavias største boligutviklere og har en tydelig strategi om å være ledende i det grønne skiftet.  

– Nordr har en offensiv holdning til det grønne skiftet. Både kunder og samfunnet forventer det av oss, samtidig som vi ser at dette gir gode forretningsmuligheter og mulighet til å sikre grønn finansiering av våre prosjekter, sier konsernsjef Baard Schumann.  

Nordr var tidlig ute med å ta tydelige posisjoner innenfor klima og bærekraft. Nordr var først i Sverige med å Svanemerke alle sine boliger og har allerede levert det største BREEAM-sertifiserte boligprosjektet i Norge på Nyegaardskvartalet i Oslo.

Nordr har også allerede posisjonen som Nordens ledende utvikler av boliger i massivtre, både gjennom sitt datterselskap Folkhem i Sverige og gjennom egne prosjekter. Nordr har også vært først ute i Skandinavia til å fullstendig klimarisikovurdere sin portefølje i henhold til TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures).

– Vi har etablert et solid fundament for å bruke den endringen som samfunnet står overfor på en positiv måte for selskapet. Vår ambisjon er å være et selskap som defineres av hva vi gjør og hva vi har gjort, ikke av løfter om hva som skal skje i 2050, sier Schumann.

– Nordr har etablert en solid posisjon innenfor bærekraft og er godt i gang med det grønne skiftet. Jeg gleder meg til å sette ytterligere trykk på dette arbeidet. Vår kunnskap skal nå komme både samfunnet og kunder til gode, ved at vi leverer like solid innefor klima og miljø som i øvrige deler av vår virksomhet, avslutter Audun Blegen.

For mer informasjon kontakt:

Baard Schumann, konsernsjef, +47 94 080 000, baard.schumann@nordr.com

Audun Blegen, baerekraftsdirektör, + 47 959 79 664, audun.blegen@nordreiendom.no

Jonas Engelblom, konserndirektör strategi, merkevare och kommunikasjon, +46 70 22 29 223, jonas.engelblom@nordr.se

Nordr har totalt 18.800 leiligheter under utvikling i Norge og Sverige. I alt jobber det 180 ansatte i selskapet i Norge og Sverige. Nordr eies av et konsortium bestående av Fredensborg AS, Fredensborg Bolig AS, Norwegian Property ASA og Union Real Estate Fund III Holding AS. Selskapet har kontor i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger i Norge og i Stockholm, Gøteborg og Malmø i Sverige. Baard Schumann er konsernsjef.